ติดต่อเรา

Hakimian Global LLC,
2654 E 23RD ST, APT 3D,
Brooklyn, NY, 11235,
United States of America (US)

สอบถามข้อมูลการจัดส่งและผลิตภัณฑ์: support@bioxelanasia.com
สอบถามข้อมูลการขาย: sales@bioxelan.com