คำปฏิเสธ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ระบุว่าไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกันไป! ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นคำมั่นสัญญาหรือการรับประกัน Hakimian Global LLC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บทลงโทษ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด