Tuyên bố miễn trách

Tuyên bố miễn trừ này khẳng định rằng không có gì đảm bảo chắc chắn kết quả cụ thể. Hiệu quả sử dụng sản phẩm có thể sẽ sai khác tùy theo mỗi người. Thông tin trên trang web này không được xem như là hứa hẹn hay đảm bảo. BIOXELAN LLC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn thương nào về mặt trực tiếp hay gián tiếp, hệ lụy ngẫu nhiên hay đặc biệt nào xảy ra liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng các sản phẩm mình cung cấp