Penafian

Penafian ini menyatakan bahawa tiada jaminan keputusan spesifik dan keputusan setiap individu mungkin berbeza-beza! Maklumat yang terkandung dalam laman web ini tidak bertujuan untuk ditafsirkan sebagai janji atau jaminan. Hakimian Global LLC tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan langsung, tak langsung, punitif, sampingan, khas yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan produknya.