Terma & Syarat

SILA BACA TERMA DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN TAPAK INI

Sila baca terma penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan tapak ini atau perkhidmatan lain yang tersedia di tapak. Dengan melawat atau menggunakan tapak ini atau membuat pembelian dari tapak ini, anda mengesahkan bahawa anda menerima terma tapak ini.
Dengan melawat tapak ini atau melihat apa-apa kandungan pada tapak ini dan/atau membuat pembelian di tapak ini, anda mengakui dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami, mempunyai kapisiti undang-undang kepada, dan dengan ini bersetuju untuk terikat secara sah dengan terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, sila jangan gunakan tapak ini.
Terma ini meliputi semua produk yang dijual secara eksklusif oleh Hakimian Global LLC melalui laman web www.bioxelanasia.com/my/. Sebarang penyimpangan daripada terma ini hendaklah disahkan oleh Hakimian Global LLC Mana-mana Terma dan Syarat lain tidak dimasukkan. Mana-mana pengguna yang memasuki dan menggunakan perkhidmatan mengizinkan dan bersetuju untuk mematuhi terma yang ditetapkan di sini, tiada pengecualian. Jika seseorang tidak bersetuju dengan terma ini, mestilah dihalang daripada menggunakan perkhidmatan kedai ini dan daripada mana-mana transaksi dengannya. Menghantar pesanan anda bermaksud penerimaan terhadap terma & syarat dan semua terma dengannya.

PESAN

Pesanan mesti diterima melalui internet dengan melengkapkan Borang Pesanan berkaitan, yang boleh ditemui di www.bioxelanasia.com/my/. Pesanan anda akan diterima oleh kami pada masa anda menerima e-mel pengesahan daripada . Butiran pesanan boleh didapati pada skrin pengguna selepas melengkapkan pesanan dan dihantar melalui komunikasi e-mel kepada e-mel yang didaftarkan oleh pengguna.

HARGA DAN PROMOSI

Semua harga di tapak ini adalah muktamad. Sekiranya terdapat promosi yang sedang berjalan, pelanggan kami akan berpeluang untuk mendapat diskaun pada harga produk dalam promosi. Harga produk adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis awal. Pembeli akan dicaj dengan harga produk, yang semasa pada ketika pembelian.

MISI / TERMA PENGHANTARAN

Produk boleh dihantar ke mana-mana dalam kawasan Malaysia. Produk ini akan dihantar oleh kurier kepada alamat yang anda nyatakan pada Borang Pesanan. Anda boleh memilih daripada tiga pilihan berikut untuk membayar produk anda: Bayaran Tunai Semasa Penghantaran atau Molpay (Perbankan Atas Talian, Pembayaran Fizikal, E-Dompet). Di kawasan yang tidak mungkin pesanan boleh dihantar oleh kurier, masa penghantaran diberikan oleh pos Malaysia. Penghantaran akan dilakukan setiap hari, kecuali hujung minggu dan cuti.

BAYARAN BALIK

Tuntutan untuk pemulangan atau pembatalan dihantar melalui e-mel. support@bioxelanasia.com. Dalam tuntutan itu, pelanggan menyatakan sebab tuntutan tersebut. Kami berhak untuk tidak menerima tuntutan oleh pembeli, jika asas aduan mereka didapati tidak munasabah.
Produk yang dipulangkan mesti dalam keadaan yang sama ketika anda menerimanya (seperti baharu), tanpa dibuka atau pakej dicemari, sebelum dijual, sepeti pakej asal sepenuhnya.
Untuk menerima pemulangan, anda mesti menunjukkan nombor pesanan individu yang asalnya telah membeli produk ini dan yang butirannya ditunjukkan dalam kod pesanan.
Pelanggan berhak memulangkan produk yang dibeli dan meminta digantikan dengan produk lain atau bayaran balik, dalam dua keadaan:
1. Dalam kes terbukti kesilapan syarikat kami (telah menerima produk yang salah atau dengan kecacatan kualiti, pelanggan hendaklah memulangkan produk dalam tempoh (30) hari dari hari beliau menerimanya tanpa kos pengangkutan.
2. Jika keputusan pelanggan untuk memulangkan produk bukan disebabkan oleh apa-apa sebab objektif yang tersebut, syarikat berhak tidak menunaikan tuntutan tersebut. Jika aduan disahkan, pelanggan boleh memulangkan produk dalam tempoh (30) hari dari tarikh resit. Dalam kes ini semua kos pengangkutan dan juga apa-apa perbezaan dalam harga produk hendaklah ditanggung pelanggan.
Dalam semua kes, produk hendaklah dalam keadaan yang diterima oleh pengguna, lengkap, tanpa sebarang kerosakan dan dalam pakej asal. Jika tidak dikembalikan dalam tempoh (30) hari, maka kedai kami tidak berkewajipan untuk menerima sebarang bayaran balik.
Selepas mematuhi Terma dan syarat serta penerimaan pemulangan produk, pelanggan berhak menerima sama ada satu lagi produk bagi nilai yang sama atau bayaran balik. Bayaran balik kepada pelanggan akan dilengkapkan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh produk diterima.
Sekiranya terdapat bayaran balik berulang atau bayaran balik yang mana syarikat kami mengikut budi bicaranya semata-mata, menganggap bahawa pelanggan menyalahgunakan hak pemulangan atau bertindak atas niat buruk, syarikat berhak menolak pemulangan produk, walaupun jika syarat-syarat ini dipenuhi.
Terma ini tidak akan menjejaskan mana-mana hak pengguna yang disediakan oleh undang-undang.

KEWAJIPAN ANDA SEBAGAI PELANGGAN

Anda bertanggungjawab untuk memilih produk anda dan kesesuaiannya bagi tujuan anda. Pelanggan mestilah tidak memudaratkan atau cuba memudaratkan integriti, keselamatan dan / atau ketersediaan perkhidmatan syarikat kami.
● Berikan nama yang sah, nama keluarga, alamat mel, nombor telefon dan e-mel.
● Anda bayar harga barang yang dipesan.
● Anda atau wakil anda boleh didapati pada masa penghantaran.
● Jangan mengeluarkan pesanan.
● Jangan mengeluarkan ulasan produk atau memberi apa-apa maklumat palsu lain.

TERMA DAN SYARAT

Syarikat berhak mengubah suai atau mengemaskinikan terma dan syarat ini, tetapi hak ini tidak menjejaskan terma dan syarat sedia ada, diterima oleh pelanggan selepas membuat pesanan. Pengubahsuaian atau pembaharuan akan berkuat kuasa dari masa yang dimaklumkan sebarang perubahan. Sila semak dari masa ke semasa akan sebarang perubahan bahagian terma dan syarat laman web ini.

UNDANG-UNDANG TERPAKAI - BIDANG KUASA

Perjanjian ini akan ditadbir urus oleh undang-undang Eropah dan Malaysia, terutamanya undang-undang yang mengawal selia isu, berkaitan e-dagang, jualan jarak jauh dan perlindungan pengguna dan tertakluk pada bidang kuasa eksklusif mahkamah tempat penubuhan syarikat kami.

PRODUK

Produk yang dihoskan di halaman gedung adalah berkualiti tinggi dan memenuhi semua spesifikasi yang diperlukan.. Juga dianalisis sepenuhnya dari segi kualiti dan penggunaan. Untuk penggunaan lain atau aplikasi lain, selain daripada yang ditujukan dan dibina dari kedai dalam talian kami menjadi tanggungjawab pelanggan semata-mata.

DASAR PRIVASI


Data peribadi pelanggan laman web kami kekal dirahsiakan dengan ketat dan hanya digunakan untuk menjalankan tindakan di atas dan bagi tujuan maklumat. Penyerahan oleh anda bagi data peribadi, bermakna anda berumur lebih daripada 18 tahun dan mengizinkan penggunaan data oleh syarikat kami.. Butiran peribadi anda tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga, melainkan diperlukan berbuat begitu oleh pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang.

Penafian ini menyatakan bahawa tiada jaminan keputusan spesifik dan keputusan setiap individu mungkin berbeza-beza! Maklumat yang terkandung dalam laman web ini tidak bertujuan untuk ditafsirkan sebagai janji atau jaminan. Hakimian Global LLC tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan langsung, tak langsung, punitif, sampingan, khas yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan produknya.